Sæterlandet

Et forholdsvis ungt land, hvis opbygning først begyndte da flere af Orions indbyggere valgte at forlade landet under borgerkrigene i 544. Blandt disse var flere mindre adelige som enten havde holdt på den forkerte hest i stridighederne, eller ville direkte undgå indblanding. Disse oprettede efter flugten grundstenen til hvad der senere skulle blive til Sæterlandet og dets fyrstedømmer. Landet fik en yderligere tilstrømning af flygtningen fra det nordlige Orions grænseområder da de store orkhorder i sin tid begyndte deres fremmarch ned fra bjergene, den fremmarch der senere endte i den store strid der bragte kongedømmet til fald og medførte mere end 200 års anarki.
Sæterlandet består hovedsageligt af større og mindre fyrstedømmer, der alle er forbundet på den ene eller anden måde, hovedsageligt gennem familie, handel, traktater og fejder. Især de to sidstnævnte er oplagte grunde til de talrige skærmydsler og deciderede krigshandlinger der hvert år finder sted mellem fyrstedømmerne, idet hver lensgreve forsøger at gøre sit for at sætte sig på Sæterlandets trone. Denne stilling er livsvarig, og ved bortgang af en regent, samles lensgreverne for at vælge en ny. Derfor er kongens død altid efterfulgt af flere magtforskydninger blandt sæterlandets fyrstedømmer.
Informationer om sæterlandet har altid været sparsomme, især fordi området selv før anarkiets tid holdt sig for sig selv, og hvad der eksisterede af sandfærdige oplysninger er gået i glemmebogen. Med Orions tilbagevenden som magtfaktor, har især handlende fra Sæterlandets østlige egne set muligheder for nye markeder, og har gæstet landet. Det samme har spejdere fra de tættest liggende fyrstedømmer som har villet se hvordan de skulle forholde sig. Fra alle disse har man kunnet sammenstykke dette kort over Sæterlandet. Det er på ingen måder 100% korrekt, men det giver en ide om hvordan landet ligger rent geografisk.


Tilbage til Verdenen omkring Orion