Landet Orion og verdenen omkring

Før anarkiet var Orion et mægtigt rige, men kampen mod orkernes horder og Kong Rebild D. III's død, kastede landet ud i en mørk tid. Med en ny konge på tronen, er landet lidt efter lidt ved atter at blive samlet, men megen viden er gået tabt i de sidste 200 år, og meget har ændret sig rent geografisk. Byer er lagt øde, nye er blevet grundlagt, og naturen har tilbageeroberet flere områder som før hørte under riget. Få rejste rundt i de usikre områder, og jo længere væk man kom, jo mindre vidste man efterhånden om det omkringliggende land. De lande og områder der grænsede op til Orion, kendte man efterhånden kun til fra enkelte ihærdige rejsende, men for de fleste gik de fuldstændig i glemmebogen.
Efter at landet igen har opnået en vis ro, og eventyrere og handlende af alle racer ses hyppigere, er der påbegyndt et arbejde på at samle oplysninger om hvordan landet ligger rent geografisk. Ved at samle informationer sammen fra de historier som folk er kommet med, har det lidt efter lidt været muligt at stykke et kort sammen der viser ikke mindst Orion, men også de omkringliggende områder og lande. Det samlede kort bringes her i sin helhed, men vær opmærksom på, at ikke alle oplysninger har kunnet bekræftiges, så virkeligheden afviger måske fra hvad her kan ses her!

Orion Phønix'ens Land Sæterlandet

For nærmere oplysninger om de enkelte områder, tryk på kortet!


Tilbage til Indholdsfortegnelsen